octobre 2019
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
30/09/2019 01/10/2019 02/10/2019 03/10/2019 04/10/2019

20:00: FFTT - Equipe 5 (J2)

20:00: FFTT - Equipe 5 (J2)

20:15: FFTT - Equipe 3 (J2)

20:15: FFTT - Equipe 3 (J2)

20:15: FFTT - Equipe 4 (J2)

20:15: FFTT - Equipe 4 (J2)

20:30: FFTT - Equipe 6 (J2)

20:30: FFTT - Equipe 6 (J2)
05/10/2019

17:00: FFTT - Equipe 1 (J2)

17:00: FFTT - Equipe 1 (J2)

17:00: FFTT - Equipe 2 (J2)

17:00: FFTT - Equipe 2 (J2)
06/10/2019
07/10/2019 08/10/2019 09/10/2019

20:15: AGR - Equipe 3 (J3)

20:15: AGR - Equipe 3 (J3)
10/10/2019 11/10/2019

20:00: AGR - Equipe 5 (J3)

20:00: AGR - Equipe 5 (J3)

20:15: AGR - Equipe 1 (J3)

20:15: AGR - Equipe 1 (J3)

20:15: AGR - Equipe 2 (J3)

20:15: AGR - Equipe 2 (J3)

20:15: AGR - Equipe 4 (J3)

20:15: AGR - Equipe 4 (J3)
12/10/2019 13/10/2019
14/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019

20:00: FFTT - Equipe 5 (J3)

20:00: FFTT - Equipe 5 (J3)

20:00: FFTT - Equipe 6 (J3)

20:00: FFTT - Equipe 6 (J3)

20:15: FFTT - Equipe 3 (J3)

20:15: FFTT - Equipe 3 (J3)

20:15: FFTT - Equipe 4 (J3)

20:15: FFTT - Equipe 4 (J3)
19/10/2019

17:00: FFTT - Equipe 2 (J3)

17:00: FFTT - Equipe 2 (J3)
20/10/2019

09:30: FFTT - Equipe 1 (J3)

09:30: FFTT - Equipe 1 (J3)
21/10/2019 22/10/2019

20:00: AGR - Equipe 5 (J4)

20:00: AGR - Equipe 5 (J4)
23/10/2019 24/10/2019 25/10/2019

20:00: AGR - Equipe 3 (J4)

20:00: AGR - Equipe 3 (J4)

20:15: AGR - Equipe 1 (J4)

20:15: AGR - Equipe 1 (J4)

20:15: AGR - Equipe 2 (J4)

20:15: AGR - Equipe 2 (J4)

20:15: AGR - Equipe 4 (J4)

20:15: AGR - Equipe 4 (J4)
26/10/2019 27/10/2019
28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 01/11/2019 02/11/2019

14:00: Individuels AGR secteur

14:00: Individuels AGR secteur
03/11/2019

N/A: Individuels AGR Secteur

N/A: Individuels AGR Secteur

Revenir au calendrier